Provincialeweg 87, 5398 JK Maren-Kessel

Vrijstaande woning op royaal perceel

Provincialeweg 87, 5398 JK Maren-Kessel.


Vraagprijs: € 299.000 k.k.


Tel. 0412-479748 of mobiel 06-55346006.

Algemene informatie


Waarborgsom

Standaard wordt in de koopakte een artikel opgenomen waarbij de koper, tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen, zich verplicht binnen de afgesproken termijn een waarborgsom c.q. bankgarantie te storten op de rekening van de gekozen notaris. De waarborgsom/bankgarantie bedraagt normaliter 10 % van de koopsom en wordt bij de eigendomsoverdracht in mindering gebracht op de koopsom.

Bedenktijd

Als u een woning koopt, krijgt u sinds 1 september 2003 drie dagen bedenktijd. U krijgt zo de gelegenheid om deskundigen te raadplegen. De bedenktijd begint zodra de koper de (door beide partijen) getekende akte of een kopie daarvan krijgt overhandigd.

Onderzoeksplicht

Als koper heeft u een onderzoeksplicht. Het is vanzelfsprekend dat u, voordat u een bod uitbrengt op de woning, onderzoek heeft verricht naar alle aspecten die in het algemeen en voor u in het bijzonder van belang zijn bij het nemen van uw aankoopbeslissing. Een belangrijk aspect hierbij is u laten informeren over uw financieringsmogelijkheden.

Een belangrijk onderwerp is de ontbindende voorwaarden. Beide partijen moeten het hierover eens zijn.
Let op: als koper krijgt u niet automatisch een ontbindende voorwaarde voor financiering. Bij uw bod moet u melden dat dit "onder voorbehoud van financiering" is.

Ouderdomsclausule

De koper verklaart ermee bekend te zijn dat de woning meer dan 70 jaar oud is, wat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit mogen worden gesteld aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe(re) woningen. Tenzij de verkoper de kwaliteit ervan heeft gegarandeerd, staat hij niet in voor de funderingen, vloeren, leidingen voor de elektriciteit, water en gas, de riolering en de aanwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht.
Een artikel met deze strekking en vrijwaring voor de verkoper wordt opgenomen in de koopovereenkomst.
- Voor woningen ouder dan 30 jaar is de ouderdomsclausule van toepassing
- voor woningen gebouwd voor 1993 is de asbestclausule van toepassing

Algemeen

Deze brochure is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. T.a.v. de vermelde informatie en tekeningen aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Al onze aanbiedingen geschieden geheel vrijblijvend. Alle maten zijn bij benadering. Deze brochure is een uitnodiging om in onderhandeling te treden. De tekeningen zijn indicatief.

Tenslotte

Een bezichtiging is voor zowel u als voor de verkoper een spannende aangelegenheid. Wij zouden het daarom erg op prijs stellen als u uw bevindingen binnen een paar dagen na de bezichtiging aan ons kenbaar wilt maken. Ook als u geen verdere interesse heeft in de woning of toch afziet van bezichtiging, vernemen wij dit graag. Bij voorbaat dank!